Podmienky používania

Táto služba určená výlučne pre dospelých a vopred varovanú verejnosť ponúka filmy erotickej povahy v súlade s platnými európskymi právnymi predpismi, ktoré môžu niektorých divákov šokovať.

Používaním našej stránky slávnostne vyhlasujete, že:

Ste legálne dospelí podľa zákona vo vašej krajine a zákony vašej krajiny povoľujú prístup k tejto službe. Boli ste upozornení na pornografický charakter tejto služby. Používate túto stránku na osobné účely bez toho, aby sa nejaká súkromná spoločnosť verejného orgánu zapojila akýmkoľvek spôsobom, ktorý by ste sa zaviazali nezverejniť túto stránku maloletým.

Obsah tejto webovej stránky je určený výlučne na rekreačné účely. Akákoľvek zmienka alebo podobnosť alebo odkaz na skutočné názvy, obchodné značky, výrobky, spoločnosti, rozlišovacie znaky sú úplne náhodné, nič nenaznačuje tieto konkrétne prostriedky a používa sa výlučne pre potreby SCRIPT filmu. Názory a názory vyjadrené v tomto dokumente sú názormi konkrétnych rečníkov a nemusia nevyhnutne predstavovať názory a názory stránok punishworld.com