Warunki korzystania

Usługa ta, zarezerwowana wyłącznie dla dorosłych i uprzedzonych, oferuje filmy o charakterze erotycznym, zgodnie z obowiązującym prawodawstwem europejskim, które mogą zaszokować niektórych widzów.

Korzystając z naszej strony, uroczyście oświadczasz, że:

Zgodnie z prawem obowiązującym w twoim kraju jesteś prawnie dorosły, a prawo twojego stanu zezwala na dostęp do tej usługi. Zostałeś ostrzeżony o pornograficznym charakterze tej usługi. Korzystasz z tej strony do celów osobistych bez angażowania żadnej prywatnej firmy organu publicznego w sposób, który zobowiązuje się nie udostępniać tej stronie nieletnim.

Zawartość tej strony jest wyłącznie do celów rekreacyjnych. Wszelkie odniesienia lub podobieństwa lub odniesienia do prawdziwych nazw, nazw marek, produktów, firm, cech wyróżniających są całkowicie losowe, nic nie wskazuje na te konkretne środki i używane wyłącznie na potrzeby SCRIPT filmu. Poglądy i opinie tam wyrażone są poglądami konkretnych użytkowników i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie punishworld.com