18 USC 2257

Punishworld.com не е производител (първичен или вторичен) на всяко или цялото съдържание, намерено в уебсайта. По отношение на записите по 18 USC 2257 за съдържанието, намерено на този сайт, моля любезно насочете вашата заявка към сайта, за който е произведено съдържанието.

Punishworld.com е уеб камера за споделяне на секс на живо, която позволява общото гледане на различни видове съдържание.

Punishworld.com спазва следните процедури, за да осигури спазването:

Изискваме всички потребители да са на възраст 18 + години, за да качват видеоклипове.

Потребителите трябва да потвърдят, че са на възраст над 18 години и да потвърдят, че водят записи на видеоклиповете в съдържанието и че са на възраст над 18 години.